Myśli niezebrane – ALIVE Group

Myśli niezebrane – ALIVE Group

ALIVE Group, czyli „IT Crowd”.

ALIVE Group, or should I say „IT Crowd”?

Dziś będzie krótko o ostatnio dodanych infinitkowych najemnikach, czyli niesławnym „ALIVE Group” związanymi z wydarzeniami rodem z paczki misji fabularnych „TAGLine”. Na ile trójka hakerów będzie się sprawdzać w grze, czy nie rozwala przypadkiem balansu i nie zaciera różnic między poszczególnymi frakcjami? O tym już za chwilę. Ponadto, w ramach zwiększania ruchu zdecydowałem się na dwujęzyczną formę moich postów. Co z tego wyjdzie, zobaczymy.

Today I would like to write a short article about our latest mercenary addition to Infinity, the infamous „ALIVE Group” connected to the events portrayed in „TAGLine” mission pack. How useful this hacker trio will be in game, how their appearance will impact the balance of the game and could it blur the differences between various factions of the game? All of that in a moment. As you can see, I have decided to write my posts in bilingual form: Polish and English. I am counting on having more readers that way. We will see how that will work.

Haaakerzy trzej … | Haker trio

Na grupę składają się trzy indywidua: Cypher, Bit&Kiss oraz Switch. Wszelkie skojarzenia z ekipą z Matrixa są jak najbardziej na miejscu. Dostęp do nich, podobnie jak do rodzeństwa Turnerów (Scarface&Cordelia) posiadają wszystkie armie ogólne i sektorowe prócz Combined Army i jej sektorów. Znów biedni najeźdźcy otrzymali od CB środkowy palec. Cała reszta, a w szczególności armie o niskim WIPie i słabym hakowaniu (PanOceania, patrzę na was) dostały niedrogich, dobrych specjalistów w trzech hakerskich „smakach”. Również Ariadna i Tohaa mogą teraz tanio pohakować.

Group consists of three distinct individuals: Cypher, Bit&Kiss and Switch. There could be no coincidence between them and crew from first Matrix movie. Similar to Turner siblings (Scarface&Cordelia) every vanilla and sectorial army can take them, with noticeable exception of Combined Army and their derivatives. Again poor invaders got the short end of the stick from CB. All others got good, cheap specialists in three hacker „flavours”. Great news for those with low Willpower stat and without good hacker presence. I’m looking at you PanO, but also Ariadna and Tohaa can into hacking game now.

CYPHER

cypher
Cypher, czyli szturman.

Cypher, czyli haker szturmowy. Nazwa ani lepsza, ani gorsza od innych. Za 20 pkt i 0,5 SWC otrzymujemy dobrze opancerzony (3 ARM i 3 BTS) i nieźle wyposażony (E/Maulery, 2 E/Maraty, nie zapomniając o Mimetyźmie i Repeaterze) koszmar dla wrogiej HI, TAGów i REMów. PH na poziomie 12 pozwoli uniknąć kilku strzałów, a WIP 14 na pewno pomoże w przejmowaniu czy to TAGów, czy też kilkaniu celów misji. Stun Pistol przy BSie 10 nie jest tu raczej głównym daniem, niemniej warto o nim pamiętać – przecież amunicja Stun powoduje dwa testy BTSa i efekty znane każdemu, kto choć raz został potraktowany Flash Pulsem. Słowem: dobra platforma do szachowania wrażych jednostek podatnych na hakowanie. W razie gry przeciwko Ariadnie, zawsze można coś zaizolować, a od biedy bawić się w wykrywanie kamo przy pomocy Intuitive Fire z tych okropnych Chain Rifle z amunicją E/M (bo to przecież E/Maraty, znane i lubiane z Gazi Muttawiah).

Kompletnie nie ten koleś. Not this guy.

Cypher aka. Assault Hacker. Not the best, but certainly not the worst name from the bunch. For 20 pts and 0.5 SWC we get well-armoured (ARM and BTS 3), nicely equipped (E/Maulers, 2 E/Marats and don’t forget about Mimetism and Repeater) nightmare for opposing HI, TAGs and REMs. PH 12 will help with some Dodging some bullets and WIP 14 is useful when possessing those TAGs or just trying to score an objective. Stun Pistol with BS of 10 is nothing to write home about, but it should not gather dust in Cypher’s holster. After all, Stun ammo is dealing two BTS rolls to an enemy with results known to everyone who has been on receiving end of WarCor’s Flash Pulse. Overall, good platform for dealing with those hackable enemies. In case you are playing against Ariadna, he still can use those plethora of E/M weaponry to Isolate some units or to Discover. Between WIP 14 and those E/M Chain Rifles (which E/Marat basically is) you have good chances to deal out some damage.

BIT&KISS

bit kiss
Bit&KISS! czyli wsparcie

Czyli wsparcie. Bit oferuje nam całą gamę sprzętu i średnie statystyki. Wśród wyposażenia mamy tu Stun LGL, Fast Pandę, KISSa oraz Pitchera (jeśli bierzemy całą grupę ALIVE). Sam KISS (akronim do Keep It Simple Stupid!) to mały REM w stylu bardziej mobilnej Pandy. Z ADHL, czyli klejem znanym z Tank Hunterów czy Jaguarów. Bit jest wyposażony/a (płeć do tej pory nieustalona) w White Hacking Device, który do tej pory znajdował się chyba wyłącznie na wyposażeniu Tohaa. Daje on nam parę ciekawych opcji, jak wsparcie dla spadochroniarzy, czy ekwiwalent Sixth Sense w zagraniach hakerskich. Ponadto ma permanentny bonus w postaci Firewalla. Przy BTS 6, jakim może poszczycić się Bit, pozwala nam być spokojnym o jej/jego zdrowie. Między KISSem, a Pandą mamy niesamowite zdolności na pokrycie stołu naszymi Repeaterami, co z pewnością przyprawi o ból głowy wrogich hakerów. Warto uważać na wrażych Killerów (nindża z łukiem!). O synergiach między członkami grupy będzie później.

Support. Bit offers us access to whole array of stuff and mediocre statline. Among it we have Stun LGL, Fast Panda, KISS REM and Pitcher (last one if we took whole ALIVE Group). KISS (acronym for Keep It Simple Stupid!) is small (Silhouette 1) remote in vein of mobile Fast Panda. With ADHL. Yes, glue-gun known from Tank Hunter or Jaguar. Bit is using White Hacking Device, which I think was up to this moment exclusive to Tohaa. It gives us not only hacking programs, like Assisted Jump, but also Sixth Sense equivalent in situations concerning hacking and always active Firewall. Between that and BTS 6 you can be calm about safety of Bit (no matter his/her gender). Having KISS and Fast Panda (and Pitchers if we took whole deal) one can get amazing Repeater coverage, which can be annoying to enemiers, be them hackers or otherwise. Just keep in mind that TO Camouflaged Ninjas are there and you should be fine! More about synergies between different ALIVE Group members later.

SWITCH

switch
Switch czyli zabójca.

Zabójca. Jedyny z trójki, który posiada bardzo wąską specjalizację: polowanie na innych hakerów. Kombinacja Holoprojektora 1 oraz Stealth pozwala nam podejść nieświadomego przeciwnika i wyeliminować go. Jeśli zaś nasz cel nie jest podatny na hakerskie smażenie mózgów, to zawsze możemy go potraktować z dwóch! E/Mitterów, albo dwóch Stun Pistoli. Warto pamiętać jednak, że Switch jest bardzo papierowy – zupełny brak ARMa i BTSa, przy reszcie statystyk godnych typowego ariadniańczyka (PH 11 WIP 13) powoduje, że nasz zabójca sam może bardzo szybko odparować z pola. Całe szczęście zainstalował sobie w swoim urządzeniu hakerskim Cybermaskę i lepiej z niej korzystać, żeby nie znaleźć naszego Switcha z przestrzeloną czaszką. Pamiętajmy tylko, że nasz zabójca jest frenzy, więc po wejściu w impetous nie może przyjmować stanu impersonacji. Pamiętajmy też, że frenzy sprawdzamy na początku tury, podczas zliczania rozkazów, więc Cybermaska ochroni nas jeszcze przez turę przeciwnika.

I tak nikt jej nie pamięta. After all nobody remembers her.

Killer. Specialized in one particular thing: killing enemy hackers. Combination of Holoprojector level 1 and Stealth is very useful in approaching unsuspecting enemy. If our target is immune to brain frying hacking programs then we can still get him with two! E/Mitters or Stun Pistols. Keep in mind though, that Switch is very fragile. No ARM or BTS, and rest of the statline taken from you typical Line Kazak (PH 11, WIP 13) can result in his/hers quick evaporation from the battlefield. Good thing that he/she installed Cybermask on that hacking device. One should better make use of it, otherwise you can find Switch with bullethole in skull. Just remember that our killer is frenzy hence cannot go into marker state after Frenzy kicks in. It happens during our order count phase, so Impersonation still can protect him in enemy turn.

Synergie, czyli kombofinity | Synergies aka. combofinity

Na początek najbardziej oczywista rzecz. Grupa ALIVE jest nieregularna, ale jeśli bierzemy całą trójkę to są już regularni, a Bit dostaje gratis Pitcher. Kosztuje nas to zaledwie 50 pkt i 1 SWC, więc za 1/6 klasycznej rozpiski dostajemy całkiem sensowny arsenał hakerski. Jeśli mamy problem z pokonywaniem HI, czy TAGów, warto zainwestować.

For starters, something obvious. ALIVE Group is Irregular, but if we take whole deal, they become Regular and Bit gets Pitcher. It costs us measly 50 pts and 1 SWC, so for 1/6th of typical ITS list we get quite nice hacker arsenal at our disposal. If we have problems dealing with HI or TAGs it can be very good investment.

Kolejna sprawa. Przy takiej ilości Repeaterów (sam Bit ma dwa, w grupie 5, zaś Cypher ma jeden na sobie, jak hakerzy w drugiej edycji gry) spokojnie można pokusić się o zabawę w Smart Missile Launcher. Do pełni szczęścia namierzony cel możemy prewencyjnie potraktować z granatnika ogłuszającego (Stun LGL) od Bit, żeby dorzucić dodatkowe -3 do ewentualnych uników. Nie wspominając już o tym, że w scenariuszach takich jak Transmission Matrix dostajemy jeszcze 5 dodatkowych Repeaterów, z czego dwa na granicy rozstawienia przeciwnika. A nikt chyba nie lubi, kiedy z nieba spadają na niego rakiety i granaty, prawda?

Another thing. Amount of Repeaters is huge (Bit on it’s own has two, taken in group with Pitcher gets three more, and Cypher carries around one more, like hackers in Infinity second edition). There is strong incentive to using Smart Missile Launcher. To add to insult, before raining missiles from the skies we can use Stun Light Grenade Launcher from Bit to add those -3 to Dodges which will follow our missile artillery strikes. But think about scenarios like Transmission Matrix, where we get additional 5 Repeaters, two of them on Deployment border of the opponent. No one likes when it rains missiles and grenades from the sky.

To tylko dwa z pomysłów, które mam na wykorzystanie grupy ALIVE. A jakie jest Wasze zdanie na ich temat? Dają duże możliwości armiom, które nie miały do tej pory dostępu do hakerów, zacierając granice, czy są fajnym bonusem fabularnym?

There are just two of ideas concerning ALIVE group. What is your opinion on them? Are they just another bonus to armies with weak (or nonexistent) hacking, blurring differences between armies or are they just nice story-driven bonus?